Zpět na seznam
24. 01. 2022

Plníme přání Nadace ČEZ

Pomohli jsme splnit přání

V roce 2021 jsme se zapojili do 15. ročníku charitativního projektu Plníme přání Nadace ČEZ. Tento projekt byl zaměřen na podporu fyzických osob, které se ocitly v těžké životní situaci zejména z důvodu závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka. Podpořené osoby byly doporučeny zaměstnanci Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ.

Zaměstnancem společnosti KART byla nominována naše dlouholetá kolegyně, vykonávající jednodušší administrativní činnosti z domova, paní Jana Šotová.

                                       

Jana se narodila s dětskou mozkovou obrnou. Od narození se potýká s omezenou hybností horních a dolních končetin a je upoutána na invalidní vozík. Přesto vystudovala vysokou školu a osamostatnila se. Byla téměř soběstačná. Před 6 lety byla fyzicky napadena nožem. Vlivem zranění má téměř nepohyblivou ruku a stala se plně závislá na pomoci ostatních. Potřebuje dopomoc se vstáváním, oblékáním, koupáním atd. S obtížemi se dokáže samostatně najíst. Asistenti dochází k Janě 3krát až 4krát denně. Za asistenci platí 12 000 až18 000 korun měsíčně. Jednou týdně chodí plavat, závodně hraje boccie. Když jí zůstanou volné finanční prostředky, chodí ráda do kina či na hokej.

Více najdete na: https://svobodnezit.cz/#jana-sotova. Zde i vy můžete paní Janě přispět na asistenci.
Na asistenci pro paní Janu zaměstnanci Skupiny ČEZ věnovali 45 968 korun, Nadace ČEZ výslednou částku zdvojnásobila. Celkově tedy bude paní Janě proplacena asistence v hodnotě 91 936 korun, která jí „v běžném životě“ ulehčí přibližně na půl roku.

Jsme hrdí na to, že pracujeme ve společnosti, kde zaměstnancům není lhostejný osud lidí, kteří se ocitli v těžké životní situaci.

Celkem zaměstnanci Skupiny ČEZ přispěli ve sbírce Plníme přání 2021 částkou 3 405 270 korun, kterou Nadace ČEZ zdvojnásobila na 6 810 540 korun a navýšila ještě o 137 606 korun nevyčerpaných z minulého roku. Ke 109 dětem, ženám a mužům, kterým osud nepřál, tak putuje pomoc ve výši 6 948 146 korun.

Loňský ročník Plníme přání tak byl rekordní jak počtem nominovaných osob, tak částkou, kterou zaměstnanci Skupiny ČEZ přispěli.

Je skvělé, kolik z nás je ochotno pomoci.