Zpět na seznam
11. 10. 2021

Nabídka nespotřebovaných zásob

Nabízíme k odprodeji ze svého majetku nespotřebovaný materiál za skvělé ceny

KART, spol. s r.o., nabízí k odprodeji ze svého majetku nepotřebný materiál zájemcům z řad fyzických a právnických osob – podnikatelských subjektů, zájmových organizací atp. a to za dodržení obchodních podmínek KART, spol. s r.o.

Jedná se o nepotřebné zásoby, cena materiálu je uvedena v seznamu nabízených položek. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) dle platné zákonné úpravy a případné náklady na dodání materiálu.

Žádost o zaslání cenové nabídky

„Žádost o zaslání cenové nabídky“ musí být zájemcem o odkoupení materiálu zaslána minimálně v elektronické podobě (e-mailem) na emailovou adresu kart@kart.cz. V objednávce musí být uvedena specifikace materiálu, tj. kód zboží, název zboží a požadované množství.

Podmínky prodeje materiálu

Podmínky prodeje materiálu se řídí obchodními podmínkami KART, spol. s r.o., které jsou zveřejněny na stránkách ZDE a budou zájemci sděleny v rámci zaslání cenové nabídky.

Přehled nepotřebných zásob určených k prodeji

Přehled nepotřebných zásob určených k prodeji naleznete v přiloženém souboru ZDE.
Nepotřebné zásoby jsou nabízeny k odprodeji do 30.04.2022.